EKSPERTYZY

Firma PBiAT wykonywała ekspertyzy wpływu na system elektroenergetyczny obiektów dla II i III grupy przyłączniowej. Jednostki wytwórcze o mocy powyżej  2 MW przyłączanych do sieci dystrybucyjnej SN zaliczane są do grupy III, a obiekty o mniejszej mocy do grupy II.

Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw wpłynęła znacząco na proces wykonywania ekspertyz. Z tego powodu ekspertyzy wykonane prze 8 stycznia 2010 roku zostały oddzielone.

OPRACOWANIA WYKONANE W 2009 ROKU (PRZED NOWELIZACJĄ PRAWA ENERGETYCZNEGO)

Analizy wpływu zwiększenia  mocy przyłączeniowej  generacji wiatrowej  do sieci SN GPZ-ów OD Słupsk ENERGA –Operator SA

 1. Dębnica Kaszubska
 2. Lębork NS
 3. Bytów
 4. Miastko SN
 5. Gwieździn
 6.  Lębork KW
 7. Słupski   Poznańska
 8.  Słupsk  Szczecińska
 9. Słupsk Grunwaldzka
 10. Redęcin

Analizy  wpływu pracy lokalnych źródeł na pracę sieci  SN  GPZ-ów:

 1. EC Kołobrzeg o mocy 9,6 MW  na pracę sieci SN GPZ-u Kołobrzeg 6 Dywizji Piechoty
 2. EW o mocy 2 MW   w m. Gostchorze na pracę sieci SN GPZ-u Krosno Odrzańskie
 3. EB  Skarbimierz o mocy 3.2 MW na pracę sieci SN GPZ-u Hermanowice
 4. FW o mocy 6 MW  na pracę sieci SN  GPZ-u Recław