Program PSCAD

PSCAD (Power System Computer Aided Design) jest programem  opartym  na “silniku”  Electromagnetic Transients including DC (EMTDC). To zaawansowane narzędzie numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych służy do modelowania fragmentów systemu elektroenergetycznego i zjawisk w nim występujących. Program posiada zaawansowane modele numeryczne urządzeń / maszyn elektrycznych oparte na równaniach różniczkowych dzięki czemu możliwa jest symulacja różnych zjawisk elektromagnetycznych, elektromechanicznych i innych stanów przejściowych w dziedzinie czasu. Za pośrednictwem odpowiednich narzędzi, takich jak wykresy czy mierniki, można śledzić przebieg symulacji i jej wyniki w dziedzinie czasu. Program PSCAD posiada bogatą bibliotekę master.pslx, której to elementy są  zgodne ze standardami IEEE.

Program PSCAD ma zastosowanie w takich zagadnieniach jak:

 • analiza pracy systemów elektroenergetycznych złożonych z maszyn wirujących, wzbudnic, regulatorów, turbin, transformatorów, dławików, baterii kondensatorów, linii przesyłowych (napowietrznych, kablowych) i obciążeń,
 • analiza synchronizacji procesów łączeniowych,
 • modelowanie efektu nasycenia rdzenia transformatora,
 • modelowanie narażeń impulsowych transformatorów,
 • analiza rezonansów w systemie elektroenergetycznym,
 • modelowanie wyładowań atmosferycznych i analiza ich wpływu na pracę sieci elektroenergetycznej,
 • analiza stanów przejściowych maszyn elektrycznych,
 • analiza harmonicznych i projektowanie filtrów,
 • dobór optymalnych nastaw regulatorów,
 • modelowanie przepięć łączeniowych, ziemnozwarciowych,
 • analiza drgań ferrorezonansowych,
 • analiza stanów przejściowych podczas zwarć,
 • badanie stabilności statycznej/dynamicznej,
 • modelowanie pracy linii elektroenergetycznych (napowietrznych, kablowych) w różnych stanach i układach pracy,
 • projektowanie i symulacja układów energoelektronicznych,
 • analiza wpływu małych źródeł energii elektrycznej na pracę systemu elektroenergetycznego,
 • modelowanie i testowanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
 • modelowanie i testowanie farm wiatrowych, elektrowni fotowoltaicznych.

Manitoba Hydro International Ltd.
211 Commerce Drive
Winnipeg, Manitoba
Canada R3P 1A3

Strona internetowa producenta oprogramowania: https://www.mhi.ca

Strona internetowa programu PSCAD: https://www.pscad.com

Odpowiedzialny za program ze strony PBiAT: Krzysztof tel. +48 727 522 871