PROGRAM GRAFICZNY WizPad

System umożliwiający przedstawianie na schematach topologicznym i elektrycznym  sieci elektroenergetycznej    400/220/110 kV  wyników obliczeń rozpływowych i zwarciowych  z programów pakietu  PSLF

Licencja:

Wersja autorska: B.S i M.S
Pracownia Badań Analiz Technicznych s.j.
ul. Jasielska 16 A, biuro 3
60-476 POZNAŃ