PAKIET PROGRAMÓW GE-PSLF

General Electric Positive Sequence Load Flow Software ( GE-PSLF) jest pakietem programów   umożliwiających   szczegółowe analizy rozpływów mocy, stanów dynamicznych w systemie (program PSDS)   oraz zwarć (program SCSS). Pozwala modelować duże systemy elektroenergetyczne  do 60.000 węzłów. Programy działają na wspólnej bazie danych EPC o strukturze   relacyjnych  baz danych. Pakiet GE – PSLF ma własny język programowania (EPCL Language), za pomocą którego użytkownik program może:

  • tworzyć nowe modele współdziałające z modelami dostępnymi w programie,
  • tworzyć makra, które automatyzują powtarzalne obliczenia i symulacje,
  • generować raporty z obliczeń.

Ostatnie   wersje  programów GE-PSLF  zawierają dokładne modele źródeł odnawialnych:  modele elektrowni wiatrowych z   generatorem asynchronicznym dwustronnie    zasilanym  (Double  Fed  Asynchronus Generator – DFAG)  oraz z   generatorem synchronicznym
(Full  Converter  Interface – FCI),   modele wiatru, a także modele elektrowni fotowoltaicznych.

Strona: www.gepower.com

Licencja:

Aktualna wersja programu:   GE-PSLF v.18
Agreement  No. PSEC 08-0022L z 07.08.2008 r. z późniejszymi Update, aktualnie ważnymi do 30.12.2014 r.  (PSLF-0164-11)

General Electric International , Inc.
1 River Road, Bldg #53-311G
Schenectady , NY 12345 USA