PAKIET PLANS WN

Program  PLANS WN służy do obliczeń rozpływu mocy oraz zwarć w zamkniętych sieciach elektroenergetycznych.

Program PLANS obsługuje dane w tzw. formacie KDM, używanym od lat w polskiej elektroenergetyce, a także w formacie EPC pakietu PSLF firmy General Electric.

Obliczenia rozpływowe służą pozwalają wyznaczyć  napięcia węzłowe  dla zadanych obciążeń sieci i przy zadanej topologii oraz konfiguracji sieci. Iterowanie napięć węzłowych można wykonać po wczytaniu danych lub edycji danych sieciowych.

Program umożliwia modelowanie wszystkich rodzajów zwarć: 1-F, 2F, 2F+N i 3F. Za jego pomocą można wyliczyć wartość prądu zwarcia Ik oraz rozpływ prądu zwarciowego w dowolnie zadanym punkcie sieci (w węźle lub w gałęzi).

Edytor grafiki umożliwia tworzenie schematów elektrycznych  sieci zamkniętych, które mogą być dalej wykorzystywane do sterowania układem elektrycznym sieci i do prezentowania wyników obliczeń – rozpływu mocy oraz rozpływu prądów zwarciowych. Ponadto za pomocą edytora grafiki można w łatwy sposób dodawać nowe węzły oraz linie do danych sieciowych.

Język Makropoleceń dla programu PLANS – w skrócie JMP – jest językiem programowania pozwalającym użytkownikom pakietu PLANS automatyzować powtarzające się czynności obliczeniowe często wykonywane przy użyciu tego pakietu.

Strona: www.plans.com.pl

Licencja:

Umowa licencyjna nr UL 32/2012

Plans
dr inż.Zbigniew Zdun
ul.Legendy 3 m. 55
01-361 Warszawa