Ekspertyzy dla II grupy przyłączeniowej

Wykonane ekspertyzy  wpływu na system elektroenergetyczny jednostek wytwórczych o mocy powyżej  2 MW przyłączanych do sieci dystrybucyjnej WN  (II grupa przyłączeniowa):

EKSPERTYZY WYKONANE W 2008  ROKU:

Ekspertyzy wpływu przyłączenia farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. na pracę KSE:

 1. FW Ostrowite   o mocy  48 MW
 2. FW  Myślibórz o mocy  47,5 MW
 3. FW Baczyna  o mocy  47,5 MW
 4. FW Trzcińsko Zdrój o mocy 32,5 MW
 5. FW Kołbaskowo o mocy  29,8 MW
 6. FW Koronowo o mocy 30 MW
 7. FW Ćmachowo  o mocy 42 MW

Ekspertyzy wpływu przyłączenia farmy wiatrowych do sieci dystrybucyjnej EnergiaPro Grupa Tauron  SA na pracę KSE:

 1. FW Tomaszów Bolesławiecki  o mocy  48 MW

EKSPERTYZY WYKONANE W 2009 ROKU:

Ekspertyzy wpływu przyłączenia farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. na pracę KSE:

 1. FW Stepnica o mocy  47,5 MW
 2. FW Gostyń  o mocy 48 MW
 3. FW Głuchów o mocy 30 MW
 4. FW Lipno o mocy 48,3 MW
 5. FW Nowa Niedrzwica o mocy 56 MW
 6. FW Goraj o mocy 24 MW
 7. FW Śmigiel 1 o mocy 48,3 MW
 8. FW Witnica  o mocy 48 MW
 9. FW Golczewo Kłęby  o mocy 48,3 MW
 10. FW Giżkowo  o mocy 48,3 MW
 11. FW Żelazno o mocy 38 MW
 12. FW Czarnkowo o mocy 30 MW
 13. FW Choszczno  o mocy 50 MW
 14. FW Miłosław  o mocy 22 MW
 15. FW Kopaszyce  o mocy 100 MW
 16. FW Kamienica o mocy 115 MW
 17. FW Choszczno II 100 MW
 18. FW Szlichtyngowa  o mocy 48 MW
 19. FW Stypułów  o mocy 44 MW

Ekspertyzy wpływu przyłączenia farmy wiatrowych do sieci dystrybucyjnej EnergiaPro Grupa Tauron  SA na pracę KSE:

 1. FW Ścinawa o mocy    76 MW
 2. FW Szybowice  o mocy  48 MW

Ekspertyzy wpływu przyłączenia farmy wiatrowych do sieci dystrybucyjnej  ENERGA  Operator SA  na pracę KSE:

 1. FW Krzywosądów o mocy 25 MW

EKSPERTYZY WYKONANE W 2010 ROKU:

Ekspertyzy wpływu przyłączenia farmy wiatrowych do sieci dystrybucyjnej EnergiaPro Grupa Tauron  SA na pracę KSE:

 1. FW Lubrza i FW Racławice każda o mocy 48 MW
 2. FW Sobków  o mocy 42 MW

Na przełomie 2009 i 2010 roku wykonano suplementy do dotychczas opracowanych ekspertyz, zawierające obliczenia dodatkowe dla tzw. modeli W III – zaproponowanych wnioskodawcom projektów farm wiatrowych  przez ENEA Operator Sp. z o.o. :

 1. FW Kołbaskowo 29,8 MW
 2. FW Ćmachowo   42 MW
 3. FW Baczyna  47,5 MW
 4. FW Trzcińsko Zdrój 32,5 MW
 5. FW Myślibórz 47,5 MW
 6. FW Pawłowo Żońskie  120 MW
 7. FW Nowa Niedrzwica  56 MW
 8. FW Goraj  24 MW
 9. FW Koronowo 30 MW
 10. FW Stepnica  47,5 MW
 11. FW Śmigiel 1 48 MW
 12. FW Witnica  48 MW
 13. FW Lipno  48,3 MW
 14. FW Gostyń  48 MW
 15. FW Mościce 23 MW
 16. FW Żelazno 38 MW
 17. FW Ostrowite 48 MW

PO NOWELIZACJI PRAWA ENERGETYCZNEGO   Z  DN. 08.01.2010 R.

Ekspertyzy wykonane  na    podstawie  umowy  zawartej z ENEA Operator Sp. z o.o.  z dn. 14.04.2010 r. na Wykonanie ekspertyz wpływu na system elektroenergetyczny urządzeń, instalacji i sieci odbiorców końcowych o mocy powyżej 5MW i jednostek wytwórczych o mocy powyżej 2 MW przyłączanych do sieci dystrybucyjnej WN (II grupa przyłączeniowa):

dla przyłączanych źródeł wytwórczych:   

–  na przełomie  2010/2011 i w  2011  roku:

 1. FW  Sława o mocy 82,0 MW
 2. FW Baczyna o mocy  22,5 MW
 3. FW Janikowo o mocy 60,0 MW
 4. FW Starza o mocy  55,0 MW
 5. FW Goraj o mocy  22,0 MW
 6. FW Nowa Niedrzwica o mocy  50,0 MW
 7. FW Rzeczyca (dawniej Glińsk) o mocy 36,0 MW
 8. FW Miłosław o mocy 22,0 MW
 9. FW Żelazno o mocy  38,0 MW
 10. FW Wapno  o mocy 34,0 MW
 11. FW Kąkolewo o mocy 17,5 MW
 12. FW Pogorzela I o mocy 25,0 MW
 13. FW Pogorzela II o mocy  25,0 MW
 14. FW Pawłowo 1  o mocy 42,0 MW
 15. FW Pawłowo 2  o mocy 78,0 MW
 16. FW Niechlów o mocy 25,0 MW
 17. FW Góra I  o mocy 25,0 MW
 18. FW Lubasz II  o mocy 12,5 MW
 19. FW Żnin o mocy  26 MW
 20. FW Kamionka II o mocy 12.5 MW
 21.  Wpływ FW Tychowo, Suchań , Krzęcin i Dolice na pracę planowanej linii dwutorowej 110 kV  relacji  Morzyczyn – Wronki
 22. FW Damasławek 1 o mocy 15 MW
 23. FW Damasławek 2 o mocy 36 MW
 24. FW Parsówek 1B o mocy 10 MW
 25. FW Pruszcz o mocy 71,75 MW
 26. Blok GP w Elektrowni Pomorzany o mocy 244 MW
 27. Blok GP w Elektrowni Pomorzany  o mocy 244 MW do sieci 220 kV
 28. Turbina STEICO SA o mocy 11,5 MW
 29. FW Mycielin o mocy 48 MW
 30. Blok GP w Elektrociepłowni  Bydgoszcz o mocy 238 MW
 31. FW Karwowo o mocy 66 MW
 32. FW  Żnin 2 o mocy 4 MW
 33. FW Niekarzyn o mocy 30 MW

–   w  2012  roku:

 1. FW Markowice o mocy  51,25 MW
 2.  Wpływ FW  Duszniki, Goraj, Nowa Niedzwica  i Skrzydlewo na pracę planowanej linii dwutorowej 110 kV z Gorzowa do Plewisk

dla przyłączanych  odbiorców końcowych  powyżej 5 MW

–  na przełomie  2010/2011 i w  2011  roku:

 1. SAMSUNG Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. – wzrost mocy  do 17 MW
 2. TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A. –  wzrost mocy do 15 MW (w II grupie)
 3. FLEX FE Sp. z o.o. – wzrost mocy  10 MW
 4. GREEN SOURCE Poland Sp. z o.o. – wzrost mocy o 14 MW

–  w  2012 roku

 1. Polenergia – o mocy  32 MW

Ekspertyzy wykonane  na  podstawie  umowy  zawartej z ENEA Operator Sp. z o.o.  z dn. 04.11.2011 r. na Wykonanie ekspertyz wpływu na system elektroenergetyczny urządzeń, instalacji i sieci odbiorców końcowych o mocy powyżej 5MW i jednostek wytwórczych o mocy powyżej 2 MW przyłączanych do sieci dystrybucyjnej WN (II grupa przyłączeniowa):

 1. FW Myślibórz o mocy 52,275 MW
 2. FW Bądecz o mocy 42 MW
 3. FW Golczewo o mocy 30,75 MW
 4. FW Śniatowo o mocy 30,95 MW
 5. FW Benice o mocy 48 MW
 6. FW Lubasz o mocy 16,5 MW
 7. FW Pawłowo o mocy 120 MW
 8. FW Choszczno o mocy 36 MW
 9. FW Karnice II o mocy 24 MW
 10. FW Rybice o mocy 66 MW
 11. FW Węgorzewo o mocy 60 MW
 12. FW Karnice II i FW Rybice o mocy 24 i 66 MW
 13. FW Niemierzyce o mocy 30 MW
 14. FW Markowice 1 o mocy 26,65 MW
 15. FW Markowice 2 o mocy 26,65 MW
 16. FW Znin II o mocy 46 MW
 17. FW Kiczarowo o mocy 18,45 MW
 18. FW Benice I o mocy 18,45 MW
 19. FW Pruszcz o mocy 71,75 MW
 20. FW Niekarzyn o mocy 30 MW
 21. FW Skibice o mocy 49,2 MW
 22. FW Rawicz 3 o mocy 6 MW
 23. FW Nowogródek Pomorski o mocy 52,275 MW
 24. FW Markowice 3 o mocy 14,35 MW
 25. FW Choszczno I o mocy 12,5 MW
 26. FW  Węgorzewo o mocy 60 MW
 27. FW Kobylin o mocy 51 MW
 28. FW Choszczno II o mocy 7,5 MW
 29. FW Choszczno III o mocy 7,5 MW
 30. EF Solar Park LD o mocy 13,02 MW
 31. EF PV-W-1 o mocy 9,996 MW
 32. EF PV-W-2 o mocy 9,996 MW
 33. EF PV-W-3 o mocy 9,996 MW
 34. FW Lubiatów o mocy 27,675 MW
 35. FW Dziedno o mocy 22,5 MW
 36. EF Miechów o mocy 9 MW
 37. FW Wysoka 1 o mocy 47,5 MW
 38. FW Złotniki Kujawskie o mocy 42 MW
 39. FW Nowogródek Pomorski o mocy 52,675 MW
 40. FW Znin II o mocy 29,9 MW
 41. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów o mocy 14,13 MW
 42. FW Lubiatów II o mocy 27,675 MW
 43. Zakład Produkcyjny Steico o mocy 21 MW
 44. FW Bobrowice o mocy 18 MW
 45. FF Dobino o mocy 10 MW
 46. FW Lubasz I o mocy 8,2 MW

dla przyłączanych  odbiorców końcowych

–  w 2012  roku:

 1. Polenergia
 2. Sweedwood
 3. Kownaty PR

EKSPERTYZY WYKONANE W 2014/2015 ROKU

Ekspertyzy wykonane  na  podstawie  umowy  zawartej z ENEA Operator Sp. z o.o.  z dn. 12.12.2013 r. na Wykonanie ekspertyz wpływu na system elektroenergetyczny urządzeń, instalacji i sieci odbiorców końcowych o mocy powyżej 5MW i jednostek wytwórczych o mocy powyżej 2 MW przyłączanych do sieci dystrybucyjnej WN (II grupa przyłączeniowa):

 1. FW Słomowo o mocy 12 MW
 2. FW Drożków o mocy 21,525
 3. FW Mieścisko o mocy 8 MW
 4. Fabryka Bioetanolu Green Source Poland o mocy 14 MW
 5. Park Rozrywki Kownaty o mocy 14,3 MW
 6. FW Złotniki Kujawskie o mocy 42 MW
 7. FW Znin II o mocy 48 MW
 8. WSSE Invest Park o mocy 126 MW
 9. EF Dobino o mocy 10 MW
 10. FW Rudniki o mocy 20,22 MW
 11. FW Węgorzewo o mocy 30 MW
 12. FW Rudniki o mocy 20,22 MW
 13. ZP Sieraków o mocy 10,5 MW
 14. FW Windpark Derkacz o mocy 23,1 MW
 15. FW Śmigiel Pilot 3-5 o mocy 12 MW
 16. FW Rudniki 1 o mocy 10,11
 17. FW Bukowo o mocy 67,65 MW
 18. FW Pępowo o mocy 12 MW
 19. FW Rudniki 2 o mocy 10,11
 20. FW Sława o mocy 80 MW
 21. FW Goraj o mocy 22 MW
 22. FW Nowa Niedrzwica o mocy 50 MW
 23. FW Skibice I-III o mocy 9,6 MW każda
 24. FW Wysoka Magna o mocy 16,5 MW
 25. FW Karwowo 2 o mocy 29,3 MW
 26. ICT Poland o mocy 27 MW
 27. IF Kamień Maly o mocy 16,32 MW
 28. ZP Krosno Odrzańskie o mocy 9,5 MW
 29. Stacja GPZ PKP o mocy 25 MW

EKSPERTYZY WYKONANE W 2016/2017 ROKU

 1. ZP Steico o mocy 22,5 MW
 2. PT Podstolice o mocy 6 MW
 3. PT Kostrzyn Wlkp. o mocy 6 MW
 4. PT Stargard o mocy 25 MW
 5. FW Wysoka Magna o mocy 24,6 MW
 6. FW Bukówiec Góny o mocy 14,85
 7. PT Samołęż o mocy 8 MW
 8. PT Choszczno o mocy 6 MW
 9. ZP Hanke Tissue o mocy 10 MW
 10. PT Reptowo o mocy 8,5 MW
 11. FW Pawłowo Żońskie o mocy 60,75 MW
 12. FF Centralna Oczyszczalnia Ścieków o mocy 1,63536 MW
 13. EF Witnica o mocy 39,99 MW
 14. Huta Szkła Ardagh Glass o mocy 9 MW
 15. PT Pamiątkowo o mocy 8 MW
 16. ZP Huta Przysieka Polska o mocy 15 MW
 17. EF Łagów o mocy 49,98 MW
 18. ZP Paroc o mocy 33 MW
 19. FW Karnice II o mocy 24 MW
 20. ZP Ciech Soda Polska o mocy 46 MW
 21. ZP Rąbczyn 55 o mocy 8 MW
 22. FW  Żnin 3 o mocy 48 MW
 23. ZP Ikea Industry o mocy 30 MW
 24. ST GSZ SPC Szczecin o mocy 16 MW
 25. PT Bierzwnik o mocy 7,4 MW
 26. PT Miały o mocy 7,8 MW
 27. PT Podlesiec o mocy 8,9 MW

EKSPERTYZY WYKONANE W 2018 ROKU

 1. Cementownia Kujawy o mocy 12 MW
 2. PT Maksymilianowo o mocy 8 MW
 3. PT Serock o mocy 6 MW
 4. PT Wierzchucin o mocy 6 MW
 5. PT Lipowa Tucholska o mocy 5 MW
 6. EF Kamień Mały o mocy 16,32 MW
 7. FW Bądecz o mocy 48,3 MW
 8. Turbina Gazowa w ECII Bydgoszcz o mocy 54 MW
 9. ZP PCC Rokita o mocy 10,1 MW