Ekspertyzy – grupa II 2010-2012r.

Ekspertyzy wykonane  na    podstawie  umowy  zawartej z ENEA Operator Sp. z o.o.  z dn. 14.04.2010 r. na Wykonanie ekspertyz wpływu na system elektroenergetyczny urządzeń, instalacji i sieci odbiorców końcowych o mocy powyżej 5MW i jednostek wytwórczych o mocy powyżej 2 MW przyłączanych do sieci dystrybucyjnej WN (II grupa przyłączeniowa):

dla przyłączanych źródeł wytwórczych:   

–  na przełomie  2010/2011 i w  2011  roku:

 1. FW  Sława o mocy 82,0 MW
 2. FW Baczyna o mocy  22,5 MW
 3. FW Janikowo o mocy 60,0 MW
 4. FW Starza o mocy  55,0 MW
 5. FW Goraj o mocy  22,0 MW
 6. FW Nowa Niedrzwica o mocy  50,0 MW
 7. FW Rzeczyca (dawniej Glińsk) o mocy 36,0 MW
 8. FW Miłosław o mocy 22,0 MW
 9. FW Żelazno o mocy  38,0 MW
 10. FW Wapno  o mocy 34,0 MW
 11. FW Kąkolewo o mocy 17,5 MW
 12. FW Pogorzela I o mocy 25,0 MW
 13. FW Pogorzela II o mocy  25,0 MW
 14. FW Pawłowo 1  o mocy 42,0 MW
 15. FW Pawłowo 2  o mocy 78,0 MW
 16. FW Niechlów o mocy 25,0 MW
 17. FW Góra I  o mocy 25,0 MW
 18. FW Lubasz II  o mocy 12,5 MW
 19. FW Żnin o mocy  26 MW
 20. FW Kamionka II o mocy 12.5 MW
 21.  Wpływ FW Tychowo, Suchań , Krzęcin i Dolice na pracę planowanej linii dwutorowej 110 kV  relacji  Morzyczyn – Wronki
 22. FW Damasławek 1 o mocy 15 MW
 23. FW Damasławek 2 o mocy 36 MW
 24. FW Parsówek 1B o mocy 10 MW
 25. FW Pruszcz o mocy 71,75 MW
 26. Blok GP w Elektrowni Pomorzany o mocy 244 MW
 27. Blok GP w Elektrowni Pomorzany  o mocy 244 MW do sieci 220 kV
 28. Turbina STEICO SA o mocy 11,5 MW
 29. FW Mycielin o mocy 48 MW
 30. Blok GP w Elektrociepłowni  Bydgoszcz o mocy 238 MW
 31. FW Karwowo o mocy 66 MW
 32. FW  Żnin 2 o mocy 4 MW
 33. FW Niekarzyn o mocy 30 MW

–   w  2012  roku:

 1. FW Markowice o mocy  51,25 MW
 2.  Wpływ FW  Duszniki, Goraj, Nowa Niedzwica  i Skrzydlewo na pracę planowanej linii dwutorowej 110 kV z Gorzowa do Plewisk

dla przyłączanych  odbiorców końcowych  powyżej 5 MW

–  na przełomie  2010/2011 i w  2011  roku:

 1. SAMSUNG Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. – wzrost mocy  do 17 MW
 2. TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A. –  wzrost mocy do 15 MW (w II grupie)
 3. FLEX FE Sp. z o.o. – wzrost mocy  10 MW
 4. GREEN SOURCE Poland Sp. z o.o. – wzrost mocy o 14 MW

–  w  2012 roku

 1. Polenergia – o mocy  32 MW

Ekspertyzy wykonane  na  podstawie  umowy  zawartej z ENEA Operator Sp. z o.o.  z dn. 04.11.2011 r. na Wykonanie ekspertyz wpływu na system elektroenergetyczny urządzeń, instalacji i sieci odbiorców końcowych o mocy powyżej 5MW i jednostek wytwórczych o mocy powyżej 2 MW przyłączanych do sieci dystrybucyjnej WN (II grupa przyłączeniowa):

 1. FW Myślibórz o mocy 52,275 MW
 2. FW Bądecz o mocy 42 MW
 3. FW Golczewo o mocy 30,75 MW
 4. FW Śniatowo o mocy 30,95 MW
 5. FW Benice o mocy 48 MW
 6. FW Lubasz o mocy 16,5 MW
 7. FW Pawłowo o mocy 120 MW
 8. FW Choszczno o mocy 36 MW
 9. FW Karnice II o mocy 24 MW
 10. FW Rybice o mocy 66 MW
 11. FW Węgorzewo o mocy 60 MW
 12. FW Karnice II i FW Rybice o mocy 24 i 66 MW
 13. FW Niemierzyce o mocy 30 MW
 14. FW Markowice 1 o mocy 26,65 MW
 15. FW Markowice 2 o mocy 26,65 MW
 16. FW Znin II o mocy 46 MW
 17. FW Kiczarowo o mocy 18,45 MW
 18. FW Benice I o mocy 18,45 MW
 19. FW Pruszcz o mocy 71,75 MW
 20. FW Niekarzyn o mocy 30 MW
 21. FW Skibice o mocy 49,2 MW
 22. FW Rawicz 3 o mocy 6 MW
 23. FW Nowogródek Pomorski o mocy 52,275 MW
 24. FW Markowice 3 o mocy 14,35 MW
 25. FW Choszczno I o mocy 12,5 MW
 26. FW  Węgorzewo o mocy 60 MW
 27. FW Kobylin o mocy 51 MW
 28. FW Choszczno II o mocy 7,5 MW
 29. FW Choszczno III o mocy 7,5 MW
 30. EF Solar Park LD o mocy 13,02 MW
 31. EF PV-W-1 o mocy 9,996 MW
 32. EF PV-W-2 o mocy 9,996 MW
 33. EF PV-W-3 o mocy 9,996 MW
 34. FW Lubiatów o mocy 27,675 MW
 35. FW Dziedno o mocy 22,5 MW
 36. EF Miechów o mocy 9 MW
 37. FW Wysoka 1 o mocy 47,5 MW
 38. FW Złotniki Kujawskie o mocy 42 MW
 39. FW Nowogródek Pomorski o mocy 52,675 MW
 40. FW Znin II o mocy 29,9 MW
 41. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów o mocy 14,13 MW
 42. FW Lubiatów II o mocy 27,675 MW
 43. Zakład Produkcyjny Steico o mocy 21 MW
 44. FW Bobrowice o mocy 18 MW
 45. FF Dobino o mocy 10 MW
 46. FW Lubasz I o mocy 8,2 MW

dla przyłączanych  odbiorców końcowych

–  w 2012  roku:

 1. Polenergia
 2. Sweedwood
 3. Kownaty PR