Oddziaływanie linii napowietrznych i kablowych na środowisko

Zrealizowane przykładowe prace  

  1. Ekspertyza   oddziaływania wskazanego odcinka  linii kablowej 110 kV na otaczające środowisko, Zlec. Megawatt NW sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 70, 70-479 Szczecin, styczeń 2010 r.