Koncepcja rozwoju sieci elektroenergetycznej

Koncepcja pracy sieci przesyłowej NN i dystrybucyjnej 110 kV jako sieci zamkniętej dla Polski Północno-Zachodniej; Wykonawca główny BSiPE Energoprojekt – Kraków S.A., ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, podwykonawca w zakresie wyznaczania wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej oraz konsultacji projektu – PBiAT sj