Analizy techniczne dla systemu SE

  1. Analiza warunków zwarciowych w stacji EC II Karolin  DALKIA Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.  Zlec. DALKIA Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A., ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań, maj 2013 r.
  2. Ekspertyza wpływu na system elektroenergetyczny  obiektu- farmy wiatrowej „Barlinek Pilotaż” o mocy 6 MW  zlokalizowanej w miejscowości Barlinek, lipiec 2012
  3. Ocena możliwego poziomu generacji mocy  ze źródeł lokalnych  do sieci SN  Enea Operator Sp. z o.o. GPZ Wawrów, październik 2012