Analizy dla projektów farm wiatrowych

1.  Oferta  zakresu obliczeń  analitycznych związanych z projektami obejmuje:

  1. Obliczenia zwarciowe dla układów sieci aktualnych i perspektywicznych w zakresie doboru aparatury i  zabezpieczeń,
  2. Bilans mocy biernej dla farmy wiatrowej dla II grupy przyłączeniowej,
  3. Ocena wpływu farmy wiatrowej na jakość energii w miejscu przyłączenia dla II grupy przyłączeniowej,
  4. Analiza pracy zabezpieczeń sieci SN  farmy wiatrowej,
  5. Koordynacja pracy zabezpieczeń w obrębie farmy ( w konsultacji  z PSE);  sprawdzenie skuteczności uziemienia sieci,
  6. Ocena wpływu farmy wiatrowej na jakość energii w miejscu przyłączenia dla II grupy przyłączeniowej,
  7. Ocena pracy farmy wiatrowej w stanach zakłóceniowych; szybkie zmiany napięcia przy nagłym wyłączeniu farmy, sprawdzenie pracy automatyki FR

2.  Zrealizowane przykładowe prace:  

  1. Ocena możliwości kompensacji mocy biernej FW Ustka 1 i Ustka 2 w aspekcie utrzymania zakresu regulacyjnego farmy w pełnym zakresie generowanej przez nią mocy czynnej, Zlec. ABB Sp. z o.o. Oddział w Krakowie , ul. Wadowicka 12, 30-415  Kraków, maj 2010 r.
  2. Ocena możliwości kompensacji mocy biernej FW Linowo w aspekcie utrzymania zakresu regulacyjnego farmy w pełnym zakresie generowanej przez nią mocy czynnej, Zlec. Energotelprojekt Sp. z o.o., ul Gronostajowa 9, 61-065 Poznań,    marzec 2012 r.
  3. Ocena możliwości kompensacji mocy biernej FW Wysoka w aspekcie utrzymania zakresu regulacyjnego farmy w pełnym zakresie generowanej przez nią mocy czynnej, Zlec. Energotelprojekt Sp. z o.o., ul Gronostajowa 9, 61-065 Poznań,    wrzesień  2012 r.