Pracownia Badań i Analiz Technicznych PBiAT s.j.

Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą działającą na terenie  Polski, głównie  w części zachodnio-północnej. Prowadzimy działalność  od  września  2009 roku.

Nasz zespół składa się  z  głównie z absolwentów Politechniki Poznańskiej, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie i fachową wiedzę. Firma współpracuje na stałe z pracownikami Politechniki Poznańskiej oraz uczestniczy w badaniach z zakresu analiz technicznych związanych z pracą systemu elektroenergetycznego, sieci dystrybucyjnej i przesyłowej  oraz przyłączania  źródeł  rozproszonych, głównie  energii odnawialnej do sieci dystrybucyjnej

Firma specjalizuje się w świadczeniu usług na rzecz energetyki zawodowej w  szczególności w  zakresie:

  • prac badawczo-rozwojowych  związanych z opracowywaniem analiz technicznych  pracy systemu elektroenergetycznego – rozpływami mocy, obliczeniami zwarciowymi, badaniem stabilności systemu – przy użyciu profesjonalnego oprogramowania (strona LICENCJE PROGRAMÓW),
  • opracowywaniem ekspertyz dla II i III grupy  przyłączeniowej wpływu na system elektroenergetyczny urządzeń, instalacji i sieci odbiorców końcowych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej SN i WN (110 kV). Ekspertyzy wykonywane są głównie dla sieci elektroenergetycznej ENEA-Operator sp. z o.o. (strona EKSPERTYZY). Jesteśmy autorami wielokryterialnej oceny możliwości przyłączania źródeł do sieci SN,
  • pomiarów elektroenergetycznych, w szczególności  przeprowadzaniem   testów eksploatacyjnych sprawdzających  parametry  techniczno–ruchowe  źródeł wytwórczych  OZE (Odnawialnych Źródeł Energii), głównie farm wiatrowych (FW) Dotychczas wykonywaliśmy testy na podstawie IRiESD/IRiESP (strona POMIARY- TESTY). Aktualnie specjalizujemy się w wykonywaniu testów zgodności dla modułów wytwarzania A, B, C i D zgodnie z NC RfG i IRiED/IRiESP (strona POMIARY-TESTY). Dotyczą głównie odnawialnych źródeł energii ( OZE),
  • obliczeń uzupełniających związanych z prawidłowym wykonaniem projektów przyłączenia  źródeł OZE – farm wiatrowych (FW), elektrowni fotowoltaicznych (EPV), elektrociepłowni biogazowych (EB) tj. bilansem mocy biernej źródeł OZE, oddziaływaniem źródeł wytwórczych OZE   na jakość energii w punkcie przyłączenia, wielowariantowymi obliczeniami wielkości zwarciowych, doborem nastaw zabezpieczeń, wpływem zapadów napięcia na pracę farm itp. (strona  BADANIA ANALITYCZNE),
  • analiz stanów awaryjnych (plany obrony) i stanów restytucji  (plany odbudowy) systemu elektroenergetycznego; istotą badań jest minimalizacja skutków blackoutów – zastosowania automatyki samoczynnego częstotliwościowego odciążania (automatyki SCO), doskonalenia technik odbudowy (podania napięć ze źródeł samostartujących), tworzenia układów wyspowych (strona BADANIA ANALITYCZNE)
  • analiz zjawisk elektromagnetycznych w systemach elektroenergetycznych; obliczaniem pojemności elektrycznych, roboczych i doziemnych trójfazowych elementów przesyłowych (przewodów i ruroprzewodów) na stacjach elektroenergetycznych, badaniem oddziaływań elektromagnetycznych w liniach elektroenergetycznych 400 kV, analiz zjawisk ferrorezonansowych w celu doboru przekładników napięciowych w rozdzielniach NN (strona BADANIA ANALITYCZNE),
  • obliczeniami dla OSDn SN (operatorów sieci dystrybucyjnej przyłączonych do sieci OSD) w zakresie stanów zwarciowych, ustalonych – optymalizacji rozpływów mocy i poziomów napięć, stanów dynamicznych związanych z synchronizacją układów sieciowych ( strona BADANIA ANALITYCZNE) ,
  • studiów, koncepcji  i analiz dotyczących rozwoju elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej (strona BADANIA ANALITYCZNE),
  • organizacją szkoleń technicznych z zakresu elektroenergetyki w szczególności urządzeń EAZ w sieciach SN, pracy punktu neutralnego w sieci SN itp. (strona SZKOLENIA TECHNICZNE),
  •  szeroko pojętym doradztwem technicznym z zakresu energetyki w szczególności związanym z przyłączaniem źródeł rozproszonych do sieci SN i WN, uzgodnień z właściwym operatorem systemu (WOS) itp.